Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger:

Organisationens juridiske navn: Grundejerforeningen Schæfergårdsvej A1

Selskabsform: Frivillig forening

CVR: 42367729

Officiel e - mailadresse: info@gf-schaefergaardsvej-a1.dk

Officiel web-adresse: www.gf-schaefergaardsvej-a1.dk

1. Medlemsskab, pris og betaling

1.1. Medlemskab af Grundejerforeningen er reguleret af foreningens vedtægter.

1.2. Det er obligatorisk for medlemskab af organisationen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af grundejerforeningen og dennes leverandører.

1.3. Grundejerforeningen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, og ingen kortdata er derfor synlig.

1.4. Når du betaler kontingent, accepterer du grundejerforeningens vilkår. Kvittering for betaling sendes pr e-mail.

1.5. Ved fraflytning kan du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte grundejerforeningens bestyrelse.

1.6. Når du betaler kontingent eller betaler for andre ydelser fra grundejerforeningen via hjemmesiden, trækkes betaling med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalinger håndteres krypteret af DIBS A/S.

1.7. Når du anvender hjemmesiden til at betale for kontingent og ydelser fra grundejerforeningen, accepterer du, at grundejerforeningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i nærværende handelsbetingelser.

1.8. Grundejerforeningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

1.9. På hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. Dette vil dog fremgå tydeligt flere steder på hjemmesiden.

1.10. Betaling for ydelser såsom kontingent og events mv. sker forud.

1.11. Grundejerforeningen benytter DIBS A/S som betalingsgateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og betalingskortindløseren. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.

1.12. Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er anført.

2. Løbende/automatisk træk

2.1. Grundejerforeningen anvender løbende/automatisk træk af kontingent. Ved din første betaling skal du godkende, at grundejerforeningen fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil du i forbindelse med overdragelse af din ejendom melder dig ud af grundejerforeningen.

2.2. Kontingentet, som du skal betale for medlemskabet af grundejerforeningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.

2.3. Du vil senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail eller sms, som fortæller dig hvor meget du skal betale.

2.4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos grundejerforeningen, men kortinformationerne opbevares alene hos DIBS A/S.

2.5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender grundejerforeningen påmindelse pr. e-mail herom, og du skal herefter foretage kontingentbetalingen med det nye betalingskort.

2.6. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i grundejerforeningens system og rette dette.

2.7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny betaling med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes i grundejerforeningens system som beskrevet ovenfor.

3. Fortrydelsesret

3.1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, deltagelse i events o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12"). I særlige tilfælde kan der træffes aftale om refundering ved fortrydelse med grundejerforeningen. Det påhviler i så fald medlemmet selv at kontakte grundejerforeningen senest 14 dage efter købet har fundet sted og senest 2 dage før et event afholdes.

3.2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret, fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

4.2. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller systemet.

4.3. Der tages forbehold for taste - og prisfejl, samt forkert angivet tidspunkter og lokationer.

4.4. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

4.5. Selvom vi tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS kan foretage ændringer i materialet på denne hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Grundejerforeningen og Klubmodul ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialet.

4.6. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

4.7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for grundejerforeningen og Klubmodul ApS.

4.8. Grundejerforeningen og Klubmodul ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af systemet eller vores leverandørers ydelser på hjemmesiden.

4.9. Du er som medlem selv ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, som du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre grundejerforeningen og Klubmodul ApS ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er grundejerforeningen og Klubmodul ApS ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

5. Medlemsservice

5.1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til eller problemer med din tilmelding/betaling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt bestyrelsen eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.

5.2. Ændring eller annullering af din tilmelding: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding efter den er afgivet og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.

5.3. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

6. Force majeure

6.1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

6.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

6.2.1. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt,

6.2.2. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig,

6.2.3. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe,

6.2.4. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler,

6.2.5. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk, samt

6.2.6. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

6.3. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.