Der er på generalforsamlingen vedtaget følgende regulativer, som de enkelte medlemmer er pligtige til at følge jf. vedtægternes § 6 stk. 4.

Regulativerne omfatter forhold, som ikke er direkte reguleret i lokalplan og tinglyste servitutter. Det vil sige, at hvis et givent forhold allerede er tilstrækkeligt reguleret i lokalplan og tinglyste servitutter skal lokalplanens og/eller de tinglyste servitutters regler følges.


Regulativ 1:Ejendommenes ydre fremtræden 

Regulativ 2: Parkering på grundejerforeningens område